logo Agentúra AC
preklady a tlmočenie


Odborárske nám. 3
811 07 Bratislava

Tel.: 02/5296 5631

E-mail: agentura-ac@ac-preklady.sk

Mobil: 0911 175 530 / 0903 712 526 / 0903 424 150
Ako sa k nám dostanete:
vchod je z Májkovej ulice č. 3
(spája Blumentálsku a Krížnu pri kostole Blumentál),
pri vchode je pripevnený nápis Notár,
naša kancelária je na 6. poschodí.