Toto nám ide

mudre kvetyPreklady

Bez úradného overenia

Jazyky: prevažne angličtina a nemčina, ale pravidelne pracujeme aj s maďarčinou, francúzštinou, poľštinou, češtinou a ruštinou. Ak máte záujem o iný jazyk alebo kombináciu dvoch cudzích jazykov, ozvite sa nám, je veľmi pravdepodobné, že vám budeme vedieť pomôcť.

Úradné preklady

V prípade jednotlivých dokladov vám odporúčame obrátiť sa priamo na úradných prekladateľov, ktorých zoznam nájdete tu. Naopak na nás sa obráťte v prípade veľkého nárazového objemu úradných prekladov v rôznych jazykoch (napr. pri veľkých tendroch), zabezpečíme vám kompletný manažment celého objemu na jednom mieste.

Odborné preklady

Najčastejšie prekladáme texty z oblasti práva, ekonómie, financií, marketingu a techniky. Zmluvy, návody na použitie či články na web sú naším každodenným chlebom. Ani iné odbory nám nie sú cudzie, napríklad stavebníctvo či medicína. Máme zásadu, že prijmeme len takú zákazku, pre ktorú vieme zabezpečiť primeranú odbornosť prekladateľa.

Tlmočenie

Oba druhy tlmočenia, konzekutívne aj simultánne (aký je medzi nimi rozdiel?), zabezpečujeme v rovnakých jazykoch, ako je uvedené vyššie pri prekladoch. V prípade potreby zabezpečíme aj tlmočnícku techniku.