Ako potešiť prekladateľa

stratena macka


Prekladateľ je tvor pomerne nenáročný a potešiť ho môžete dokonca aj tým, že mu nebudete zbytočne sťažovať prácu. Napríklad takto:

 1. Dodať kvalitný originál

  Po stránke formálnej aj obsahovej. Obsah znamená, že text by nemal mať chyby, ktoré sťažujú zrozumiteľnosť, rovnako preklepy, ktoré menia význam slov, nejednoznačnosť vyjadrovania (nech nemusíme každú chvíľu absolvovať cestu do hlbín autorovej duše – čo tým len myslel?!).
  Forma má v ideálnom stave podobu wordového alebo pdf dokumentu s jednoduchým formátovaním. Čokoľvek zložitejšie zaváňa komplikáciou a zvyčajne vyžaduje prácu a čas navyše.

 2. Poskytnúť dostatok času na preklad

  Odborné práce, ktoré písal niekoľkočlenný tím ľudí možno mesiac-dva, sa jednoducho nedajú preložiť cez noc... ak sa teda bavíme o preklade, ktorý za niečo stojí. Jeden prekladateľ zvládne počas pracovného dňa preložiť približne 7 NS (čo je NS sa dozviete tu). Ak viete, že budete potrebovať preklad do určitého termínu, počítajte s tým a vyhraďte si dostatok času.

 3. Nevyhýbať sa diskusii

  Občas potrebujeme niečo v texte vysvetliť. Niekedy preto, lebo text nie je úplne v súlade s bodom 1, niekedy preto, lebo obsahuje špecifické metódy alebo pojmy, ktoré odrážajú podnikanie konkrétneho klienta a pre človeka mimo jeho firmy sú neznáme. Je normálne, že to, čo klientovi pripadá úplne samozrejmé, pretože s tým pracuje roky, je pre nás španielska dedina (okrem španielčinárov, tí si musia hľadať inú dedinu).

 4. Poskytnúť kontext

  Nech vieme, či to, čo máme pred sebou, je článok na web alebo list obchodnému partnerovi, marketingový materiál či prezentácia pre správnu radu. Každý účel vyžaduje špecifický štýl – odbornejší či uvoľnenejší, stručný alebo viac literárny. Ak vieme, o čo ide, môžeme štýl do istej miery prispôsobiť, hoci sa obsah nesmie líšiť od originálu.

 5. Spolupracovať pri tvorbe terminológie

  Pri pravidelnej a dlhodobej spolupráci je vhodné vypracovať terminologický slovník a súhrn pokynov špecifický pre každého klienta. Prekladateľom to uľahčí a urýchli prácu a klientovi zabezpečí konzistenciu terminológie a štýlu medzi rôznymi zákazkami. Spokojnosť je potom na oboch stranách a to je základ dobrých obchodných vzťahov.