Aké myšlienky nám napadli...

Keď potrebujete úradný preklad...

peciatka Úradný preklad môže vypracovať iba prekladateľ, ktorý má na túto činnosť povolenie od ministerstva spravodlivosti. Vyhotovuje sa vždy vo fyzickej podobe, v ktorej sa k originálnemu dokumentu pripája vytlačený preklad pomocou trojfarebnej šnúrky (trikolóry), rovnakej akú používajú notári.
Čítať ďalej...

Ako potešiť prekladateľa

happy Prekladateľ je tvor pomerne nenáročný a potešiť ho môžete dokonca aj tým, že mu nebudete zbytočne sťažovať prácu. Napríklad takto:
1. Dodať kvalitný originál
Po stránke formálnej aj obsahovej. Obsah znamená, že text by nemal mať chyby, ktoré sťažujú zrozumiteľnosť,...
Čítať ďalej...

Rýchlokurz fakturácie pre prekladateľov

dane Najprv malé jazykové okienko: fakturovať sa píše s krátkym u.
A teraz okienko ekonomicko-daňovo-finančné: Potvora faktúra má určité povinné náležitosti, konkrétne: označenie účastníkov – obchodné meno a adresa presne podľa zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri, číslo účtu – po novom iba IBAN...
Čítať ďalej...

O mačkách a prekladoch

stratena macka CAT nástroje (Trados Studio, MemoQ, Wordfast a pod.) sú jednoducho nástroje – ako kladivo. Môžu uľahčiť prácu, ale pri nevhodnom používaní aj zariadiť dlhodobú PN-ku. Prekladateľské mačky toto asi nespôsobia, ale narobiť paseku v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch môžu.
Čítať ďalej...

Najčastejšie chyby v slovenských prekladoch

chyba Hoci je práca prekladateľa pravdepodobne jednou z najbezpečnejších, aj tak vás môžu pri nej prekvapiť zákerné osoby. Napríklad taká 2. osoba množného čísla, tá dokáže úplne domrviť niektoré slová.
Čítať ďalej...